Workshops

Privacy by design

Hoe pas je de basisbeginselen van privacy toe in een designproces? Patiënten vinden privacy belangrijk. Maar gegevens over het effect van behandelingen, sociaal-demografische kenmerken van ziekten en kwaliteit van zorg worden steeds relevanter voor de gezondheidszorg. Door de privacy van patiënten vanaf het begin op te nemen en het vertrouwen van patiënten te vergroten, wordt de bereidheid om gegevens te delen groter en krijgen patiënten bovendien meer controle over hun gegevens. In deze workshop presenteert het PI.lab, in samenwerking met de BRISKR Academy, een model om privacy de positie te bieden die het nodig heeft. Het model wordt gedemonstreerd met een aantal praktische voorbeelden hoe privacy in de ontwerpcyclus van zorgprocessen kan worden opgenomen

Deze workshop werd geleid door Briskr en het Privacy & Identity Lab.

E-Health en biometrische data

Privacy by design: research data in de Parkinson Op Maat studie. Door health-tech te koppelen aan The Internet of Things delen patiënten realtime biometrische data. Uit onderzoek van de Deense kankerstichting blijkt bijvoorbeeld dat mensen die kanker hebben graag hun persoonlijke data willen delen. Maar moet dit de norm zijn voor al het onderzoek? In 2016 kwam de Radboud Universiteit groot in het nieuws door een nieuwe methode om medische gegevens van patiënten te pseudonmiseren en voor onderzoek wereldwijd beschikbaar te stellen. Het project Parkinson Op Maat maakt gebruik van deze nieuwe techniek. Hoe werkt deze techniek en kunnen we deze techniek ook op andere informatie toepassen?

Deze workshop werd geleid door RadboudUMC en Radboud Universiteit

Vroegsignalering schulden

Bij vroegsignalering schulden worden in opdracht van de gemeente Nijmegen persoonsgegevens van gezinnen van verschillende organisaties door de BKR gekoppeld, met als doel om mensen te helpen die een betalingsachterstand hebben van maximaal 100 dagen. Zorgmijders willen echter graag buiten beeld blijven. Is er wellicht een lokale regeling en opt-out (vergelijkbaar met het patiëntendossier) op te stellen die ‘positief profileren’ via pseudonimisering van gegevens mogelijk maakt? Of zou je alle mensen die een uitkering ontvangen moeten vragen of we hun data mogen gebruiken? Het project gaat niet alleen over mensen met een uitkering, juist niet. Wat staat ons in de weg om lokale innovatie mogelijk te maken?

Deze workshop werd geleid door Woningcorporaties, BKR en gemeente Nijmegen.

De Duitsers doen het anders

Wat is de rol van het openbaar bestuur in de digitale maatschappij? De overheid heeft in rol in de fysieke maatschappij, maar tot hoever mag en kan deze overheid invloed hebben op de digitale maatschappij? De bedoeling is om in deze workshop een aantal privacy gerelateerde en ethische zaken met elkaar te bespreken waar we als buurlanden van elkaar kunnen leren. Spelen alle ethische problemen ook in Duitsland en hoe gaan zij hiermee om? We hebben in mei dezelfde Europese privacy wet, maar in hoeverre bepaalt cultuur en politieke grondslag de uitvoering van deze wet?

Deze workshop werd geleid door Euregio Rijn-Waal, Geonovum en gemeente Eindhoven.

Zicht op digitaal zwakkeren

Wie zijn de digitaal zwakkeren uit onze samenleving en hoe bereiken we deze? Hoe kunnen we ze helpen hun weerbaarheid te vergroten?

Deze workshop werd geleid door Step Nijmegen.

Rechten en plichten vanuit de AVG

Wat betekent dit voor inwoners en organisaties? Hoe worden inwoners hierin ondersteund? Welke stappen nemen organisaties en bedrijven om deze rechten te waarborgen?

Deze workshop werd geleid door Dirkzwager.

Cybercrime

Cybercrime is criminaliteit met ICT als middel én doelwit. Hoe kunnen we onze inwoners en organisaties beschermen tegen cybercrime? Welke rol moet de overheid daarin vervullen? En welke rol heeft het bedrijfsleven daarbij?

Deze workshop werd geleid door Politie Oost Nederland.

De vloeibare digitale identiteit

Hoe kunnen we onze inwoners bewust maken van de online data die van hen bewaard wordt en wat dit voor hen betekent? Moeten we het begrip privacy niet opnieuw definiëren?

Deze workshop werd geleid door GXSoftware en Privacy & Identity Lab

Energietransitie

Om de energietransitie te kunnen maken moet in beeld gebracht worden hoeveel energie er gebruikt wordt. Er wordt nu overcapaciteit in het elektriciteitsnetwerk gepompt om pieken op te kunnen vangen. Maar als mensen een slimme meter weigeren, of niet vertrouwen, dan blijven we maatschappelijk duurder uit. Welke methoden zijn er om dit wantrouwen te doorbreken? Wat is de Nijmeegse norm?

Deze workshop werd geleid door Stichting Green ICT.