Meeting of the Minds

Embassy of data

De Embassy of Data was de titel van één van de acht paviljoens van het World Design Event tijdens de Dutch Design Week en het grote sluitstuk van het programma van de DATAstudio. Centraal element in de Embassy was een tentoonstelling over de data die beschikbaar is in het publieke domein van het centrum van Eindhoven. Het is een soort Living Lab, maar duidelijk anders dan gebruikelijk. Bij de meeste Living Labs staat de technologie centraal, maar hier staan mensen letterlijk en figuurlijk in het centrum.

We are Data Mirror Room

Wie zien wij als jij in de spiegel kijkt? Elke beweging, elke handeling, elke emotie is data. Deze data worden opgeslagen en gepresenteerd als waarheid. De feitelijkheid van data geeft ons veel inzichten. Dit is vaak informatief en handig, maar het kan ook een keerzijde hebben. Zijn al die data waar en wat gebeurt er als die data in handen komt van voor ons onbekende partijen? De We are Data Mirror Room is een slimme ruimte waarin bezoekers onbewust bekeken en gemeten worden. Hoe dichtbij mag technologie komen? In hoeverre leiden innovatieve technieken tot ongewenste transparantie?

De baas op internet

Viola van Alphen licht het educatieprogramma De Baas Op Internet toe. In de 6 lesmodules leren kinderen tussen 10 en 14 jaar alles over de belangrijkste spelers op het web, wat data is, hoe SnapChat werkt en wat een cookie is. Deze thema’s zijn gelinkt aan mediawijsheidlessen voor in de klas, maar hebben nadrukkelijk een technische insteek. Doel is dat kinderen meer digitaal geletterd raken doordat ze beter begrijpen hoe het netwerk van het internet precies in elkaar steekt. De modules zijn gratis te downloaden.

IRMA

IRMA biedt een oplossing om op een privacy-vriendelijke manier in te loggen. Bij dat inloggen onthult de gebruiker enkele relevante eigenschappen (attributen) van zichzelf, via een IRMA app op de eigen mobiele telefoon.