Meedoen?

Ik heb tijdens de afsluiting van de werkconferentie een oproep gedaan om de resultaten van de conferentie gezamenlijk te gaan verwerken in een manifest. In dit manifest willen we samen aangeven hoe we met elkaar de opkomende digitale stad leefbaar willen houden. Door het manifest breed beschikbaar te stellen, en door zoveel mogelijk gegevensverwerkers in de stad laten ondertekenen, willen we een basis voor dialoog en meer onderling vertrouwen creëren. Het met elkaar opstellen en onderschrijven van een manifest is uniek en geeft een duidelijk signaal aan de rest van Nederland, dat er lokaal mogelijkheden zijn om een gezamenlijke rol te pakken in de digitale samenleving.

Door de samenwerking aan en ondertekening van het manifest bouwen we verder aan een community in Nijmegen rond de digitale leefbaarheid van de stad. Vervolgens zullen we samen acties opstellen om de afspraken uit het manifest te realiseren. In dit menu vindt u een eerste pril concept van het manifest. Het geeft slechts een idee waaraan we nu denken en is gebaseerd op de uitkomsten van de werkconferentie.

Ik nodig u uit om, net als ik, uw rol in de digitale samenleving serieus te nemen en deel te gaan nemen aan het proces van co-creatie om te komen tot een gezamenlijk en bruikbaar manifest.

U kunt via dit formulier uw belangstelling tonen. Ook kunt u in het formulier aangeven of u een online platform kent of kunt aanbieden waarop we het manifest door middel van online co-creatie kunnen realiseren.

Hubert Bruls

Burgemeester gemeente Nijmegen