Home

Digitalisering beïnvloedt ons leven diepgaand op heel veel manieren. Gemeente Nijmegen wil ervoor zorgen dat haar inwoners in de digitale wereld de vrijheid krijgen en behouden om hun kansen te kunnen verwezenlijken. We willen ervoor zorgen dat inwoners kunnen leven in digitale veiligheid en mee kunnen blijven doen aan datgene wat zij belangrijk vinden. We willen graag dat inwoners van Nijmegen regie houden over hun digitale leven en zelf zeggenschap hebben om hun gegevens ter beschikking te stellen.

In de digitale samenleving moeten daarom belangen worden afgewogen en keuzes worden gemaakt: denk aan efficiëntie versus mensgerichtheid, rechtvaardigheid versus autonomie, vrijheid versus veiligheid. Het zijn afwegingen en dilemma’s die vanuit verschillende perspectieven verschillend worden beleefd. Ze zijn niet met één middel op te lossen en kunnen alleen via dialoog worden afgesproken. Zo willen patiënten met een ernstige ziekte bijvoorbeeld graag hun persoonlijke informatie delen, met als doel om preventie en genezing te bevorderen. Maar diezelfde mensen willen liever niet op straat gevolgd worden via hun smartphone. We moeten samen deze afwegingen leren te maken door er over in gesprek te gaan.

Deze onderwerpen en dilemma’s stonden op de agenda van de  werkconferentie ‘Wij zijn Open en Weerbaar Nijmegen’ op 12 maart 2018 van 09.00-13.00 uur in de Novio Tech Campus.

  • Open, omdat transparantie noodzakelijk is voor een goede dialoog. Omdat we aan elkaar willen laten zien hoe we omgaan met gegevens, waarvoor we ze gebruiken en hoe we ervoor zorgen dat we niet meer gegevens gebruiken dan echt nodig is. Door het goede voorbeeld te geven, maar ook door afspraken te maken.
  • Weerbaar, omdat we zien dat er een nieuwe groep mensen ontstaat die zich onvoldoende bewust is van de mogelijke gevolgen van hun gedrag op internet. Voor wie transparantie niet voldoende is om goede keuzes te maken in de digitale samenleving.

De naam werkconferentie vroeg om een actieve bijdrage van alle deelnemers, om aan de hand van specifieke dilemma’s tot oplossingen te komen. Waarbij we onderkennen dat de uitkomsten slechts een eerste aanzet zullen zijn. Meer daarover vind u in het menu Manifest.

Hubert Bruls

Burgemeester gemeente Nijmegen

Burgemeester Bruls bij de MirrorRoom